Om Master i scienceundervisning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

MiSU > Om MiSU

Om Master i scienceundervisning

Formål

Formålet med masteruddannelsen er, på baggrund af de faglige og personlige kompetencer, som er erhvervet gennem det adgangsgivende uddannelses- og praksisforløb, at udvikle den studerende fagligt og personligt, herunder udbygge den faglige viden, analytiske kompetence og selvstændighed således, at masteren selvstændigt kan arbejde med et bredt spektrum af problemstillinger inden for scienceundervisning.

Læs en uddybning her

Opbygning 

Uddannelsen omfatter 1 årsværk (60 ECTS-points) fordelt over 3 år. Der er 8 kurser af 5 ECTS samt et masterprojektet af 20 ECTS. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over tre år, så det er muligt at arbejde ved siden af studiet. Der følges 1 kursus i hver blok (dvs 2 pr semester). Masterprojektet gennemføres over et helt studieår. Masteruddannelsen kan også sammensættes fleksibelt (fx. over 4 år). Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter den er påbegyndt.

Se detaljer og kursusbeskrivlser: Opbygning af uddannelsen