Kursus 7: Forandringsagent – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

MiSU > Opbygning > 7: Forandringsagent

Tidspunkt

Blok 3, tidligt forår:

Detaljeret kursusbeskrivelse

Se beskrivelse af læringsmål og indhold for de enkelte kursusgange i blok 3, forår 2017:

Kvalifikationsbeskrivelse

Formålet med kurset "Forandringsagent" er at give de masterstuderende kompetencer til at gennemføre forandringsprojekter.

Kurset har to hovedelementer:

 • Pædagogisk/didaktisk inspiration til måder at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning
 • Projektstyringselementer

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

 • Vurdere muligheder for forandringer i måden at organisere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførsel og -evaluering
 • Formulere og præsentere en projektplan for et forandringsprojekt.

Indhold

Igennem kurset berøres temaerne

 • Undervisning. Herunder
  • Lektionsstudier, aktionslæring, kollegial supervision, synlig læring eller andre former for undervisningstilrettelæggelse
 • Projektplanlægning. Herunder
  • at opstille målsætninger for et konkret projekt
  • at analysere relevante interessenters relation til projektet
  • at sikre forankring af projektet i organisationen
  • at analysere risici for at projektet ikke opnår de forventede resultater
  • at opstille tids- og ressourceestimater for projektet.

Undervisningsformer

Præsentation fra og dialog med eksterne projektmedarbejdere fra undervisningsudviklingsprojekter, gruppearbejde, holdundervisning.

Kurset er praksisorienteret. Der vil være en kombination af praktiske projektstyringsværktøjer og didaktiske modeller for undervisningsudvikling.

Eksamensoplysninger

Ved afslutning af kurset præsenterer den studerende en projektplan for et forandringsprojekt på den studerendes egen uddannelsesinstitution/arbejdsplads. Efter fremlæggelsen kommenterer repræsentanter fra arbejdspladsen skriftligt præsentationen på en udleveret skabelon.

Selve bedømmelsen foregår i grupper, hvor de studerende præsenterer, kommenterer og diskuterer hinandens projektplaner og erfaringer fra fremlæggelserne på arbejdspladserne. Herunder giver hinanden sparring på, hvordan udfordringer og indvendinger kan håndteres.

Herefter foretager kursuslederen en intern bedømmelse med kriterierne bestået/ikke bestået.