Tilmelding til Master i scienceundervisning – Københavns Universitet

MiSU > Tilmelding

Tilmelding til Master i scienceundervisning

Man kan søge optagelse på hele uddannelsen eller blot enkelte kurser. Den ordinære ansøgningsfrist er rykket til 1. juni 2018.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om uddannelsen og tilmelding, så kan vi aftale tid for en samtale:

  • Bestil en personlig informations- og vejledningssamtale: 
    Kontakt: Christine Holm
    Tlf: 353-20537
    Email: cholm@ind.ku.dk

Informationsmøde om masteruddannelsen den 23. april 2018 i København:

Du kan også tilmelde dig emailservice, hvis du vil holdes orienteret, når der er nyt om  optag til Master i scienceundervisning: 

Selve ansøgning om optagelse ved Master i scienceundervisning sker via Aarhus Universitet gennem systemet DANS. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt fra medio april. På Aarhus Universitets hjemmeside kan du finde ansøgningsskema, vejledning, mm:

Følgende dokumentation skal i elektronisk form vedlægges ansøgningen (se nærmere vejledning under "Sådan søger du om optagelse" på AU's side):

  • kopi af eksamens-/kursusbeviser
  • 2 års relevant erhvervserfaring, dokumentation for varighed og indhold skal vedlægges (fx ansættelsesbrev og sidste lønseddel, en udtalelse fra arbejdsgiver eller første og sidste lønseddel for perioden)

Tilmelding til enkeltfag

De fleste af MiSU-kurserne kan også læses som enkeltfag, hvor man blot tager ét eller få kurser. Prisen pr kursus er 6000 kr.

Kontakt gerne Christine Holm på forhånd, hvis du overvejer at tilmelde dig enkeltfag på MiSU, så du kan høre nærmere om indhold, anbefalede forudsætninger mm.

Hvis du tidligere har været tilmeldt enkeltfag på MiSU, skal naturligvis ikke indsende dokumentation for uddannelse mv. igen, men blot henvise til det tidligere indsendte. Hvis det er første gang du tilmelder dig enkeltfag, skal dokumentation vedlægges. Se vejledningen om "Sådan søger ud om optagelse" på AU's tilmeldingsside.

Tilmelding til enkelte kurser i 2018/2019

Følgende kurser udbydes som enkeltfag i studieåret 2017/2018:

Man kan tilmelde sig frem til ca. 3 uger før kursusstart under forudsætning af at der er ledige pladser. 
Prisen er 12000 kr. pr kursus.

Se kursusoversigten for tid og sted for de forskellige kurser: 

Tilmelding til enkeltfag sker elektronisk via AU's hjemmeside:

Kontakt

Hvis du har spørgsmå i om adgangskrav, ansøgningskema og behandling af ansøgning, er du velkommen til at kontakte:

Lotte Thiessen, Specialkonsulent, Efter- og Videreuddannelse, Science and Technology, Aarhus Universitet
Tlf.: 8715 2821, E-mail: lt@au.dk

Spørgsmål vedrørende det faglige indhold, tilrettelæggelse af undervisning mm. i Master i Scienceundervisning kan rettes til:

Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet,
Tlf.: 3532 0537, E-mail: cholm@ind.ku.dk