Studiefremdriftsreformen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Naturfagenes Didaktik > Links til ressourcesider > Studiefremdriftsreformen

Studiefremdriftsreformen

IND har en række specielle indsatser, som på kort og lang sigt kan fremme en hensigtsmæssig implementering af studiefremdriftsreformen.

I INDs høringssvar til fakultetet den 13. juni 2014 opridses et forskningsmæssigt grundlag for at kunne adressere de problemer, som studiefremdriftsreformen medfører.

Et vigtigt indsatsområde er forebyggelse af frafald, hvor vi i et kort notat har samlet de aktiviteter, der giver størst effekt, i fire grupper. En artikel i Tidskriftet MONA 2011-4: Hvorfor bliver de ikke? - Hvad fortæller forskningen om frafald på videregående STEM-uddannelser, går mere i dybden med forskningsgrundlaget herfor.

Endelig har IND startet tre projekter op, som på mere langt sigt skal give et øget vidensgrundlag. Det er Studieforløb - database: Studieforudsætninger og studieeffektivitet m.v., Studietidsforbrug - praksisser og barrierer og Teknologistøttet SCIENCE-læringsmiljø.