Undervisningsmiljø – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Naturfagenes Didaktik > Links til ressourcesider > Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø - inspiration og ressourcer

Institut for Naturfagenes Didaktik har deltaget i forskellige projekter om udvikling af studiemiljø, de fysiske rammer og undervisningsmiljø i det hele taget.

På denne side er samlet link til projekterne og de materialer der er kommet ud af dem, til inspiration for arbejdet med at udvikle undervisningsmiljø.

Kontakt Sebastian Horst for flere oplysninger.

  • Nyindretning af lokale A107 på HCØ. Projektet har til formål at nyindrette et undervisningslokale (A107 på 1. sal på HCØ, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø) ud fra en helhedstænkning hvor det fysiske miljø understøtter kravene til fremtidens undervisning der er kendetegnet ved høj grad af it-understøttelse, autentiske undervisningsforløb, variation og aktiv læring. Med afsæt i dette lokale gennemføres i projektet et forløb hvor udvalgte undervisere afprøver og dokumenterer lokalets potentialer. Erfaringerne herfra formidles bredt til fakultetets undervisere og andre uden for fakultetet.

  • Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet. Projektet har udarbejdet en rapport som med baggrund i didaktisk/pædagogisk forskning og danske og internationale erfaringer med byggeri giver et overblik over hvad der er afgørende for et godt undervisningsmiljø på universitetet, og hvad de fysiske rammer derfor skal kunne understøtte. Visionerne konkretiseres med bud på mulige ombygninger af HCØ-komplekset, Universitetsparken 5.

  • Studiemiljøudvalg 2006. Det Naturvidenskabelige Fakultet har haft nedsat et studiemiljøudvalg som at fremkomme med begrundede forslag til forbedring af studiemiljøet. Udvalget har ved udgangen af juni 2006 afleveret sin rapport med anbefalinger og idéer. Fokus er først og fremmest vandrehallen i HCØ-komplekset. Men der gives også generelle anbefalinger til fakultetets fortsatte arbejde med at forbedre studiemiljøet.

  • Rum til Bedre Læring - HCØ's undervisningslokaler. Arkitekt Sidsel Gelting Just var november 2004 til januar 2005 i praktik på Didaktikcentret med et projekt om at undersøge fakultetets undervisningsfaciliteter, særlig i relation til behovene i forbindelse med indførelse af blokstrukturen.
    Afsluttende rapport [pdf-fil, 5 Mb] - udgivet i IND's skriftserie.