27. juni 2007

Midtvejsevaluering af Danske Science Gymnasier (DASG)

IND har stået for midtvejsevalueringen af delprojekterne "Naturvidenskab for Alle" og "Dataopsamling og databehandling" under Danske Science Gymnasier (DASG). Endvidere har IND gennemført en generel undersøgelse af DASG-skoleledelsernes medvirken i DASG-samarbejdet.

Se mere på projektets side hos IND, hvor der er findes link til de tre rapporter:

DASG - midtvejsevaluering 2007