6. september 2007

DidakTips 9 - Den gode underviser

"Den gode underviser - incitamenter og redskaber" er nu blevet trykt i serien "DidakTips" og udsendes til institutterne. Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til Institut for Naturfagenes Didaktik: ind@ind.ku.dk, tlf. 353 20394. Serien DidakTips findes også i elektronisk version på IND's hjemmeside: DidakTips.