30. maj 2007

National strategi for natur, teknik og sundhed

Der findes allerede mange initiativer til at fremme interessen for naturvidenskab. Men nu skal der skabes overblik over og sammenhæng i initiativerne. Regeringen har taget initiativ til en national strategi for styrkelse af natur, teknik og sundhed for at få flere unge til at uddanne sig inden for områderne.

Undervisningsministeren og videnskabsministeren offentliggjorde 19. marts en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan en strategi kan udformes. Formanden er dekan for naturvidenskab på Københavns Universitet Nils O. Andersen.

Arbejdsgruppens sekretariat er placeret på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Henvendelse kan ske til Sebastian Horst.

Arbejdsgruppen vil frem til november 2007 holde en række konferencer for interesserede. Arbejdet vil munde ud i en rapport med anbefalinger til en strategi.