25. oktober 2007

SUUK-seminar 2. nov.: "Bedre læring med enkle midler?"

Sektionen for Undervisning og Uddannelse i Kemi (SUUK) indbyder hermed alle interesserede til seminar med titlen:

Bedre læring med enkle midler?
- eller hvordan man forbedrer studerendes udbytte og effektiviserer undervisningen på samme tid.

Fredag d. 2. november 2007 kl. 14-16

Det Farmaceutiske Fakultet, KU, Auditorium A4, bygning 14, Universitetsparken 2, 2100 Kbh. Ø.

"Jeg vil gerne udvikle min undervisning, så de studerende lærer bedre og mere, men jeg synes ikke, at de skal nurses mere."

"Jeg synes ikke, at de studerende koncentrerer sig om at lære i timerne, men har for meget fokus på eksamenskravene."

"Jeg vil gerne lave løbende evaluering for mine studerende, men jeg har ikke selv tid til at rette noget fra dem."

Kan du nikke genkendende til nogle af disse udsagn, så vil dette arrangement lige være noget for dig! På seminaret vil Per Lauvås fortælle om betydningen af at lægge vægt på formativ (løbende) evaluering i universitetsundervisningen, ikke bare i teorien, men med en række eksempler (fra informatik, ingeniørfag og matematik), som kan vise noget om mulighederne og om betydningen for studerendes læring. Herudover vil Christine Holm komme med konkrete eksempler på undervisning på KU, som har forsøgt sig med formativ evaluering som en måde at fremme de studerendes læring på.

Oplæggene leveres af Per Lauvås, professor i pædagogik, Høgskolen i Østfold, Norge, samt Christine Holm, konsulent ved Institut for Naturfagenes Didaktik, KU. Per har i mange år beskæftiget sig med universitetspædagogik og bl.a. har udgivet en række bøger, også i Danmark. Christine er uddannet cand. scient. og har på IND bl.a. som arbejdsområde at sparre med universitetets ansatte om udvikling og afprøvning af nye undervisnings- og evalueringsformer.

Traditionen tro vil der som indledning på mødet blive serveret frugt og chokolade. Arrangementet er gratis, men af hensyn til traktementets størrelse er det nødvendigt at tilmelde sig på riet@ifpr.sdu.dk senest d. 26. oktober 2007.