29. maj 2007

Gruppeeksamen - eksempler på individuel bedømmelse ved gruppearbejde

IND har beskrevet en række eksempler på hvordan man kan sikre individuel bedømmelse i forlængelse af gruppearbejde på en måde der både sikrer at relevante kompetencer bedømmes og at den ny eksamensbekendtgørelse overholdes.

Eksempelsamlingen omfatter både længerevarende projektarbejder, projektarbejder med gruppefremlæggelse, kortere gruppearbejdsopgaver og laboratorieøvelser.