4. juli 2007

Indkaldelse af ph.d.-ansøgninger

Prækvalifikation af ph.d.-projekter i forskeruddannelsesprogrammet "Uddannelsesforskning"

Det nyetablerede Forskeruddannelsesprogram i Uddannelsesforskning (FUUF), der indgår i ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, indkalder projektforslag med henblik på prækvalifikation i forhold til ansøgning om stipendium fra Forskningsrådet for Kultur og
Kommunikation.

Forskeruddannelsesprogrammet indkalder projektforslag fra kandidater, som ønsker at ansøge om stipendium. Med projektforslag menes en 1-sides redegørelse for projektets emne og problemstillinger, herunder en beskrivelse af projektets teoretiske og metodiske orientering og forholdet til den eksisterende forskning på området.

Projektforslag inden for følgende emner har relevans for programmet:

  • Pædagogik (universitetspædagogik, og almenpædagogik på alle niveauer)
  • Fagdidaktik med fokus på humanistiske og naturvidenskabelige fag, herunder museologi
  • Feltstudier i innovative evalueringskulturer
  • Uformel læring med særligt henblik på uformelle læreprocessers dynamik og på koblinger mellem formelle og uformelle læreprocesser.
  • Audiologopædi og sprogpsykologi
  • Læringsforskning, teoretiske og empiriske positioner

Projektforslag skal ledsages af et CV (max 1 side) og skal være
forskeruddannelsesprogrammet i hænde senest d. 1. august 2007 kl. 12
.

Forslagsstillerne vil få besked pr. mail eller pr. brev d. 11. august 2007, hvorefter et antal projektforslag vil blive videreudviklet i dialog mellem forslagsstillerne og forskerskolen.

Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på projektforslagenes videnskabelige kvalitet og perspektiver, samt på forslagsstillernes kvalifikationer til at gennemføre projektet.

Forskeruddannelsesprogrammet kan pr. 1. september 2007 indstille max. 4 projekter til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

For yderligere oplysninger om stipendierne henvises til forskeruddannelsesprogrammets leder, Institutleder, professor Finn Hauberg Mortensen tlf: 35 32 83 17, mail: finn@hum.ku.dk