25. november 2008

Lars Ulriksen modtager GL's uddannelsespris

Gymnasieskolernes Lærerforenings Uddannelsespris 2008 blev den 24. november uddelt til Lars Ulriksen fra IND, Susanne Murning og Aase Bitsch Ebbensgaard. I begrundelsen hedder det blandt andet:

"Prisen gives for deres store forskningsindsats i projektet 'Den sociale arv i de gymnasiale uddannelser'. Men også for den brede og kvalificerede formidling af forskningsresultaterne, som bl.a. er kommet til udtryk på en lang række skoler på tværs af de forskellige gymnasiale uddannelser og over for nationale og nordiske samarbejdspartnere"

"Forskningsprojektet belyser, hvorfor elever fra gymnasiefremmede miljøer har svært ved at forstå, deltage og følge med i undervisningen. Det viser sig bl.a. ved, at eleverne vanskeligt forstår det akademiske sprog i selve undervisningen og i de opgaver, eleverne skal arbejde med. Samme mønster med at forstå det akademiske sprog går igen, når eleverne skal tilegne sig de tilbagemeldinger, de får for deres skriftlige opgaver"

GL forsøger nu at skaffe midler til et landsdækkende forsknings- og udviklingsprojekt som skal udfolde anbefalingerne i praksis.

Mere information:

Foto Stig Nørhald. Fra rapporten: Fra gymnasiefremmed til student