18. september 2008

MONA 2008-3 er udkommet

September-nummeret af tidsskriftet "MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik" udkom 8. september 2008. Se indholdsfortegnelsen på www.ind.ku.dk/mona eller læs kort om indholdet herunder.

Indhold

Denne udgave indeholder én klassiker og to nye artikler.

Klassikeren af Derek Hodson er fra 1990 og har fået en indledende kommentar med på vejen af Rie Troelsen. Forfatteren kaster et kritisk blik på det praktiske arbejde i skolens naturfag og på de ofte ekstraordinært store forventninger til udbyttet hos eleverne. Han konkluderer at argumenterne for at anvende praktisk arbejde på folkeskole- og gymnasieniveau ofte er uklare og indbyrdes modstridende, og efterlyser nogle forudgående teoretiske overvejelser inden der iværksættes praktisk arbejde.

Som modvægt hertil fortæller Finn Bendixen i den anden artikel om sine positive erfaringer med ekstramural læring i gymnasiet. Forfatteren konkluderer at elever i naturvidenskabelige fag har mindst lige så stort oplevelsesmæssigt som fagligt udbytte af besøget, og at veltilrettelagte besøg således er både en øjenåbner og et vigtigt fagligt supplement til skolens undervisning.

I den sidste artikel præsenterer Lars Brian Krogh og Hanne Møller Andersen en model for naturfagslærernes vidensgrundlag. Forfatterne har selv udviklet modellen med udgangspunkt i litteratur om PCK (Pedagogical Content Knowledge), dog tilpasset danske forhold. Forfatterne kommer med forslag til hvorledes modellen kan bruges som udgangspunkt for empiriske studier af naturfagslæreres undervisningspraksis samt en analyse af lærernes opfattelser af naturfagsundervisningen.

Den nye sektion Aktuel analyse søsættes med et bidrag fra Kjeld Bagger Laursen om gymnasielærermanglen.

Vores kommentarsektion har denne gang tre bidrag, alle til artikler bragt i MONA, 2008(2).

Steffen Elmose efterlyser i en kommentar til artiklen "Efteruddannelse af naturfagslærere" bl.a. bedre formidling og dokumentation af hhv. metode og effekt af denne type projekter så de i højere grad kan tjene som vigtig inspirationskilde for andre.

Med spørgsmålet "Er det så ligetil?" kommenterer Niels Ejbye-Ernst på artiklen "Naturfag for de yngste". Han stiller med udgangspunkt i egne erfaringer spørgsmålstegn ved rationalet bag didaktiske læseplansbånd til børn i børnehavealderen, men slår samtidig til lyd for pædagogisk arbejde i naturen ud fra fremherskende diskurser om pædagogisk arbejde i naturen.

Under overskriften "Teknologifaget - succes og udfordringer" kommenterer Kresten Cæsar Torp endelig på artiklen "Projektarbejde på htx - erfaringer og udfordringer i projektvejledning" ud fra et praktikerperspektiv og foreslår nogle fremtidige fokuspunkter for forskning i faget.

Vi bringer til sidst tre anmeldelser. Trine Hyllested anmelder bogen Natur/teknik - en fagdidaktik af Bjarne Golles m.fl. Kjeld Bagger Laursen giver en omtale af bogen The Illusion of Linearity - from Analysis to Improvement, og bogen Naturen i Danmark - Det åbne land fra Gyldendal anmeldes af Lene Møller Madsen og Ellen Berg Jensen.

Endelig har vi nyhedssektionen - som altid til sidst.

Nyt om fagfællebedømmelse

Vi vil fremover kunne tilbyde at nye artikler gennemgår et peer review på en måde så artiklen kan opnå et C på kategoriskalaen for peer review - også kaldet fagfællebedømmelsen af forskningspublikationer.

Det kræver at de to review'ere er forskningskyndige, dvs. at de i praksis har en ph.d.-grad på feltet. Vores kritikerpanel, der foretager review, omfatter en række personer der helt bevidst er inviteret fordi de har praktikervinklen på artiklerne snarere end forskningsvinklen - og dem er vi meget glade for fortsat at kunne trække på. Men ønsker man som forfatter at sikre at kunne opnå et C i fagfællebedømmelsen, skal dette angives når artiklen indsendes første gang, og så vil kritikerne blive valgt herefter. Vi har også tilpasset skabelonen til MONA-artikler så dette nemt kan angives.

God læselyst i efterårsmånederne. Skulle noget af indholdet anspore til reaktion, vil vi gerne opfordre læserne til at indsende kommentarer til redaktionen på mona@ind.ku.dk.