11. november 2008

Nyt Nationalt center for natur, teknik og sundhed

Undervisningsministeriet har den 11. november 2008 offentliggjort beslutningen om at afsætte 65 mio. kr til et nyt Nationalt center for natur, teknik og sundhed. Centret skal medvirke til at udvikle undervisningen inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, for derigennem at fremme interessen for disse fag.

Centret etableres efter norsk forbillede og efter de retningslinjer, som arbejdsgruppen til forberedelse af en national strategi for natur, teknik og sundhed, anbefalede i rapporten "Et fælles løft".

Rapporten "Et fælles løft", som danner baggrund for beslutningen, kan findes her:
https://nts.ind.ku.dk/