24. maj 2008

NTS-rapporten "Et fælles løft" er udkommet i trykt udgave

Rapporten fra den ministerielle arbejdsgruppe til forberedelse af en national strategi for natur, teknik og sundhed er nu udkommet på tryk og udsendes i disse dage til deltagere i arbejdsgruppens møder og konferencer.

En pdf-version findes på arbejdsgruppens hjemmeside: http://nts.ind.ku.dk

Målet med den nationale strategi er at få flere elever til at interessere sig for natur, teknik og sundhed og vælge et uddannelsesforløb inden for de tre områder. Rapporten anbefaler blandt andet bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, forbedrede lærerkvalifikationer og bedre udnyttelse af de mange eksterne tilbud, der findes til skolernes undervisning. Rapporten foreslår 10 konkrete initiativer:

1. Undervisningens indhold og form udvikles og fornyes i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
2. Efteruddannelsesprogram for grundskolelærere.
3. Målbeskrivelser for undervisning i natur, teknik, sundhed og matematik sammentænkes.
4. Kommunale naturfagsstrategier senest i 2010 og natur, teknik og sundhed som indsatsområde i de kommunale kvalitetsrapporter.
5. Bedre læreruddannelse i naturfagene gennem ligestilling af linjefagene og indførelse af fælles didaktisk modul.
6. Professionshøjskoler og universiteter styrker lærerkompetencer gennem sammenhængende uddannelser.
7. Nye flerfaglige videregående uddannelser inden for natur-, teknik- og sundhedsområdet.
8. Styrket kontakt mellem virksomheder og skoler inden for natur-, teknik- og sundhedsområdet.
9. Naturfagsdidaktik opprioriteres som strategisk forskningsområde.
10. Oprettelse af et nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed.