12. marts 2008

Universitetspædagogik - teknologi eller erkendelsesteori i praksis?

Universitetet i det 21. århundrede:
Universitetspædagogik - teknologi eller erkendelsesteori i praksis?
Temadag onsdag den 23. april 2008 kl. 9.30-17.15
Syddansk Universitet, Odense, Lokale O99
Center for Universitetspædagogik

Er der en uhellig alliance mellem rationaliseringer, effektivitet, statslig kontrol og universitetspædagogikkens fokus på den studerende som lærende?

Er målet for universitetslærerens undervisning udvikling af den faglige problemstilling eller den studerendes læring af denne? Afspejler modsætningen i fokus nødvendigvis en modsætning i undervisningspraksis? Har vi her i virkeligheden den klassiske debat mellem demokratisk og elitær vidensudvikling?

Eller er undervisning simpelthen erkendelsesteori i praksis? Så bredere og bedre adgang til kloge tanker samtidig giver mulighed for både flere og bedre kloge tanker?

Finder du disse spørgsmål provokerende, besnærende eller bare interessante, så kom til temadag om 'universitetsundervisningen i det 21. århundrede' på Syddansk Universitet i Odense den 23. april 2008. Vi vil her sætte fokus på betydningen af den økonomiske og styringsmæssige forandringsproces, som universitetet i disse år gennemgår, og spørge til relationen mellem disse forandringer og den øgede centrering om 'de studerendes læring' som afgørende parameter i vurderingen af universitetsundervisningen. Ikke mindst vil vi spørge, hvorvidt der er noget, universitetet er, som ikke bør forandres 'for de lærendes skyld'.

Dagen vil byde på en række oplæg á ca. 25 min.s varighed, hver efterfulgt af ca. 20 min.s diskussion, indledt af en på forhånd udpeget discussant.

Deltagelse i arrangementets oplæg og diskussioner er gratis.
Ønsker du også at deltage i frokostarrangementet vil prisen være kr. 160,00.
Tilmelding senest mandag den 14. april 2008 til Dorthe Sørensen, dos@sdu.dk
Ved tilmelding bedes du angive "Universitetspædagogik" i din mails emnefelt samt oplyse om du ønsker at deltage i frokostarrangementet. Såfremt du ønsker frokost vil vi bede dig oplyse EAN-nummer samt faktureringsadresse.

Arrangører:
Nina Bonderup Dohn, lektor, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Jakob Egholm Feldt, adjunkt, Center for Mellemøststudier
Center for Universitetspædagogik, Syddansk Universitet