9. marts 2009

Ny bog: Nordic Research in Mathematics Education

Hvad er de aktuelle temaer i nordisk forskning i matematik-didaktik, og hvad er de vigtigste resultater? 

Man kan kan finde en del svar på disse spørgsmål i den nye bog Nordic Research in Mathematics Education, som præsenterer foredrag, artikler og rapporter fremlagt på NORMA08 (afholdt i København den 21-25. april 2008). Bogen, der er på godt 400 sider, indeholder 32 komplette forskningsartikler samt en række kortere tekster.

Artiklerne er kategoriseret inden for fire aktuelle forskningstemaer:

  • Forskning i og design af matematikundervisning i klasserum
  • Matematiklæreres identitet og uddannelse
  • Brug af ny teknologi i matematikundervisningen
  • Udfordringer for almen matematikuddannelse i moderne samfund.

Bogen er redigeret af Professor Carl Winsløw, Institut for Natufagenes Didaktik, Københavns Universitet.