5. januar 2009

Flittiglise løber fra dovenlars

Undersøgelse fra IND citeret i artikel i 24 timer mandag den 5. januar. 

Kønsforskellene på skolebænken lyder måske gammeldags og stereotype, men ifølge en ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning er der stadig noget om dem.

Undersøgelsen blandt 3.000 htx-elever viser, at 40 procent af pigerne møder forberedte hver dag, mens det kun er tilfældet for 30 procent af drengene. Der er også flere blandt drengene, som møder op helt uden at have lavet lektier, og samtidig tager de færre noter.

Ifølge lektor Lars Ulriksen fra Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, der har været med til at lave undersøgelsen, hænger kønsforskellene sammen med traditioner og opdragelse.

Pigernes studievaner giver bonus i form af højere faglighed og mindre frafald, og derfor kunne drengene med fordel forberede sig som pigerne. Og tvinges til det af lærerne. Ellers løber Flittiglise endnu mere fra Dovenlars.