12. juni 2009

Henriette Tolstrup interviewet om sit phd-projekt om unges til- og fravalg i Gymnasieskolen

Ny ph.d.-afhandling retter endnu en gang fokus på de unges manglende interesse for de naturvidenskabelige fag. Forsker Henriette Tolstrup Holmegaard fra Københavns Universitet skal i de næste tre år følge seks gymnasieklasser.

"Projektet udspringer af det samfundsmæssige problem, at for få søger en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse, og at frafaldet blandt dem, der gør, er for stort", siger cand.mag. Henriette Tolstrup Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet, der står bag ph.d.-afhandlingen, som ventes færdig i 2012.

Projektet går i korte træk ud på at følge elever fra seks gymnasieklasser - fire klasser fra almene gymnasier og to klasser fra tekniske gymnasier - fra midten af 3.g og tre år frem. Klasserne er udvalgt fra fem forskellige gymnasier, og fælles for de omkring 125 elever er, at de alle har valgt en studieretning, der giver direkte adgang til hovedparten af de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsrelaterede videregående uddannelser.