28. september 2009

Lars Ulriksen citeret i Gymnasieskolen

Er de studerendes indgangskvalifikationer for ringe?

Ifølge en artikel i Gymnasieskolen med titlen: Ringere studenter - eller blot anderledes? bekræftes dette af over halvdelen af de universitetslærere, der har medvirket i en medarbejderundersøgelse, som de universitetsansattes medlemsblad, FORSKERforum, har gennemført i 2009 om arbejdstid, universitetslov og bl.a. også holdningen til tidens studerende.

Desuden mener 70 pct., at de studerende i stigende grad har en »instrumentel tilgang« til deres studier: »Jeg vil vide, hvad jeg skal kunne til eksamen og ikke mere.«

FORSKERforum har suppleret deres resultater med kommentarer fra diverse forskere, herunder bl.a. Lars Ulriksen fra Institut for Naturfagenes Didaktik:

»Ifølge et endnu ikke helt færdigt forsknings- og udviklingsprojekt om naturvidenskabelig studiekompetence er det ikke fagligheden, de studerende har størst problemer med,«  siger lektor på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet Lars Ulriksen.

I udviklingsprojektet, som er finansieret af Undervisningsministeriet, har man bl.a. spurgt studerende, der startede sidste år på naturvidenskab på Københavns Universitet, hvad der var svært i forbindelse med studiestarten. Og her angiver de studerende, at det især kniber med at disponere og strukturere tiden, hvorimod de ikke i samme grad problematiserer, at det er svært fagligt.

»Om det så er den anden side af, at lærerne oplever, at de studerende ikke kan finde ud af at sætte sig ned og slide, eller om det er udtryk for, at det at kunne disponere sin tid er en kompetence, de ikke nødvendigvis har ved studiestarten, er en diskussion værd,« siger Lars Ulriksen.