16. marts 2009

Ny bog: Når gymnasiet er en fremmed verden

Hvilke krav skal man leve op til når man starter i gymnasiet? Hvordan forstår man lærerens sprog? Og hvordan man bliver man egentlig en god gymnasieelev?

Den 15. marts beslutter over halvdelen af en ungdomsårgang at søge ind på en gymnasial uddannelse. Adskillige af disse unge har forældre som ikke selv har gået i gymnasiet.

Denne bog giver et usædvanligt indblik i de gymnasiale uddannelser og betydningen af den sociale baggrund for elevernes oplevelse og faglige udbytte af gymnasietiden. Når gymnasiet er en fremmed verden sætter særligt fokus på de gymnasieelever, hvis forældre ikke selv har gået i gymnasiet – de gymnasiefremmede elever – og belyser de vanskeligheder, som disse elever har med gymnasiet herunder lavere karakterer og højere frafald.

På baggrund af 135 interview med elever fra det almene gymnasium, hhx, htx og hf giver bogen et særligt indblik i hvordan hverdagen i gymnasiet opleves af eleverne. Bogen rummer desuden konkrete anbefalinger til hvordan lærere, skoleledelse og det politisk-administrative system kan skabe bedre muligheder for at eleverne – og ikke mindst de gymnasiefremmede elever – kan gennemføre gymnasiet med et personligt og fagligt udbytte.

Når gymnasiet er en fremmed verden

Af Lars Ulriksen, Susanne Murning
og Aase Bitsch Ebbensgaard
234 sider • 248 kr.
ISBN: 978-87-593-1442-5
Samfundslitteratur

Bogen er udgivet på forlaget Samfundslitteratur. Ønskes interview med forfatterne, kontakt Samfundslitteratur: dk@samfundslitteratur.dk – tlf. 3815 3816.

Om forfatterne

Lars Ulriksen er professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
Susanne Murning er forsker ved Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet.
Aase Bitsch Ebbensgaard er gæsteforsker ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.