29. april 2009

Matematiklærerens forberedelse - nyt speciale fra IND

Observationer af samspillet mellem gymnasielærerens forberedelse og undervisning

Nyt speciale ved Jakob Svendsen er nu offentligt tilgængeligt på IND's hjemmeside under Publikationer/Studenterserien.

Specialet beskæftiger sig med gymnasielærerens forberedelse. Gennem observation af tre lærere vil jeg se, hvilke overbevisninger og fokusområder læreren har under forberedelsen og hvordan disse kommer til udtryk i undervisningen. Jeg vil både observere forberedelsen og selve undervisningen for at opnå forståelse for samspillet mellem disse. Specialet vil også beskrive hvordan det overhovedet lader sig gøre at observere forberedelse, samt hvilke metodologiske overvejelser der følger når man skal observere forberedelse.