5. oktober 2009

Biologididaktikeren Pierre Clément er aktuel gæsteprofessor ved IND

 

En af verdens førende forskere i biologiens didaktik og museologi, Pierre Clément fra Université Lyon 1 er tilknyttet Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) som gæsteprofessor i perioden oktober 2009 - januar 2010.

Ud over at fungere som gæsteforelæser på en række PhD- og kandidatkurser vil Pierre også tilføre instituttet ny viden og metodologi på feltet museums- og naturfagsdidaktik, herunder holde et NAFADISE-foredrag, hvor også interesserede uden for instituttet er velkomne:

Foredraget finder sted tirsdag den 6. oktober kl. 14.00 hos IND og har titlen Creationist and / or evolutionist teachers' conceptions in 19 countries.

Foredraget vil give os et indblik i det flerårige internationale forskningsprojekt Biology, Health and Environmental Education for Better Citizenship, der skal afdække en række årsager til, hvorfor det i nogle lande er evolutionsteorien og i andre lande skabelsestilgangen - også betegnet the creationist conception - der er fremherskende blandt såvel elever som undervisere i grundskolen (primary og secondary niveau).

I projektet, der blev gennemført i 2004-2008, har man bl.a. kigget nærmere på, hvad kvaliteten af de anvendte skolebøger og de fremherskende lærerholdninger betyder for, om det er den ene eller anden opfattelse, der er fremherskende i et givent land. Projektet omfatter 19 lande, heraf 13 europæiske, 5 afrikanske og et enkelt mellemøstligt. Materialet er baseret på svar fra 7050 lærere, der har udfyldt spørgeskemaer, og analyseres i forhold til den såkaldte KVP-model, der vægter betydningen af hhv. Knowledge, Values og Practices. Der kigges desuden på køns- og uddannelsesmæssige forskelle i opfattelser af evolution.

"Interessen for naturfagsdidaktik er kommet i forbindelse med mit 30-årige arbejde med biologien", fortæller Pierre Clément. "Oprindelig forskede jeg i dyregruppen rhotiferer - en mikroskopisk, men ret avanceret dyreart med både hjerne og indre organer, der lever i havene. Det særlige ved rhotifererne er, at de er særdeles anvendelige som indikatorer for genetisk variation og dermed påvisning af naturlig evolution. De kan bruges til analyser af adfærd som følge af genetisk reproduktion og kan hjælpe os med at besvare en række fundamentale spørgsmål om evolutionen.

"Jeg har lige siden 70'erne interesseret mig for evolutionens udvikling og epistemologi. Da universitetet i Lyon blev etableret i 1986 blev der etableret et professorat i naturfagsdidaktik (didactics of science). Her fik jeg ansvaret for den biologiske linje - det er dette udgangspunkt, der har dannet basis for den forskning i evolutionsteori på det didaktiske plan, der lige nu optager mig".

Pierre Clément vil være tilknyttet Institut for Naturfagenes Didaktik fra oktober og frem t.o.m. januar 2010. Interesserede er velkomne til at kontakte Pierre på pclement@univ-lyon1.fr.