9. marts 2009

Nyt forskningsprojekt om til- og fravalgskriterier

Ved at følge en gruppe unge fra seks naturvidenskabeligt og teknisk orienterede 3.g-klasser fra det almene og det tekniske gymnasium studeres de unges valg af videregående uddannelse, deres overvejelser og deres erfaringer med at begynde at studere for at afdække de forhold som påvirker unges uddannelsesvalg, og særligt valg og fravalg af de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser.

Projektet løber over en 5-årig periode fra februar 2009 til 2013 og udføres ved Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet.

Projektet udføres som et ph.d.-projekt, der står for den primære metodeudvikling og empiriindsamling. Ph.d.-projektet omfatter data fra slutningen af 3.g frem til og med tredje interviewrunde. Sideløbende er tilknyttet to forskere der sikrer projektets forskningsmæssige tilknytning til IND's relaterede internationale projekter, samt gennemfører den sidste del af projektet, som tidsmæssigt ligger udenfor rækkevidde af et ph.d.-projekt.

Ligeledes ligger det indenfor de to forskeres opgave at sikre resultaternes videre formidling til beslutningstagere.

Læs mere om projektet