22. februar 2010

Hvorfor er optaget af studerende på SCIENCE faldende?

Nyt speciale i IND's studenterserie giver et bud på, hvorfor tilgangen til visse uddannelser på SCIENCE er faldende. 

Et faldende optag af nye studenter og lav gennemførsel er kerneproblemerne på nogle af de naturvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet. Årsagerne til dette er der desværre ikke rigtig klarhed om, men ikke desto mindre er det blevet til en vigtig strategisk satsning for fakultetet at forbedre disse forhold.

Med afsæt i en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse ved studiestart på Biologi samt Geografi & Geoinformatik samt 12 efterfølgende uddybende forskningsinterviews stiller Philipp Lorenzen, specialestuderende ved Institut for Naturfagenes Didaktik, IND, i specialet  "Hvem er de nye studenter? Baggrund, interesse & uddannelsesstrategi - en studiestartsundersøgelse på Biologi og Geografi & Geoinformatik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet" skarpt på, hvem de nye studenter er.

Undersøgelsen viser bl.a., at de nystartede studerende på begge uddannelser er en sammensat og heterogen population, der primært har valgt uddannelse på baggrund af en interessedreven motivation. Undersøgelsen viser endvidere at studenterne har anlagt forskellige uddannelsesstrategier, som alle i deres kerne må betragtes som selvrealiserende og i mindre grad som instrumentelle, dvs. at studenterne i mindre grad betydningstilskriver et fremtidigt jobsigte ved begyndelsen af deres uddannelse.

Specialet kan downloades som PDF-fil på IND's hjemmeside under Studenterserien.