20. maj 2010

Majkonference: Studerende skal forske fra dag 1

Den tiende majkonference i naturvidenskabsdidaktik satte 18.-19. maj under overskriften "Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer" fokus på, hvordan universiteterne kan skabe samspil mellem forskning og undervisning. 

Hvorfor forskningsbasering? 

Universiteterne skal uddanne til højeste niveau, men det gør de ikke, når mange studerende først har deres reelle erfaringer med forskning og forskningslignende arbejde, når de nærmer sig specialet. Det betyder ringere kandidater og mindre samfundsøkonomisk afkast af universitetsuddannelser.

Danmark får slet ikke nok ud af sin investering i forskning, hvis ikke de mange forskningsmidler også bidrager til uddannelse. Hvis moderne vidensintensive virksomheder skal fungere i Danmark, er det afgørende, at de kan få den bedst uddannede arbejdskraft. Forskningsresultater henter de allerede fra hele verden.

Forskningsbaseret undervisning giver bedre studerende og dermed større samfundsværdi. Dels fordi det at være engageret i forskning eller forskningslignende aktiviteter giver motivation og dermed større læring. Dels fordi det at arbejde nysgerrigt, kreativt og undersøgende ikke bare er centralt i forskning, men også er nødvendigt på arbejdsmarkedet.

Nyt strategisk samarbejde om naturfagene mellem universiteter og professionshøjskoler

Konferencen blev åbnet tirsdag d. 18. maj af rektor ved Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, og videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Begge ser forskningsbasering som et meget centralt tema i udvikling af universitetsuddannelser.

Rektor afslørede i sin tale et nyt strategisk samarbejde mellem professionshøjskolerne UCC og UC Metropol, DPU-Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Med aftalen fødes det største tværgående, fælles strategiske udviklingsmiljø i Danmark inden for naturvidenskabelig didaktik. 

Videnskabsministeren fortalte bl.a. at hun vil tage initiativ til at afholde en årlig camp med det formål at diskutere undervisningskvalitet og undervisningsudvikling på universiteterne. Det skal være et forum, hvor fokus er på at dele viden, evaluere med hinanden og på at hjælpe hinanden med at blive bedre til at anvende den viden, vi har, om god undervisning.

Se mere om det øvrige indhold på konferencen på konferencehjemmesiden www.ind.ku.dk/majkonference. Her vil dias fra konferencens øvrige oplæg også i løbet af kort tid blive lagt.