29. april 2010

Kursus for gymnasielærere: Nye naturfagslærere netværk

Et tilbud for nye undervisere i naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser.

I dette kursus danner du et netværk med andre i samme situation, og du arbejder i projektgrupper med at transformere videnskabsfaget til undervisningsfag. Her får du et forum for erfaringsudveksling på tværs af skolekulturer, og du deltager i oplæg og diskussioner om den nyeste didaktiske forskning i undervisning i naturvidenskab. Netværksmøderne finder sted fem tirsdage om eftermiddagen i skoleåret 2010/11.

Der er tilmeldingsfrist 25. maj 2010

Yderligere oplysninger på www.ind.ku.dk/nat-net.