8. december 2010

Ny adjunkt ved IND

Marianne Foss Mortensen er pr. 1. januar 2011 ansat som adjunkt på Institut for Naturfagenes Didaktik inden for området museumsdidaktik.

Marianne har også opnået sin ph.d.-grad på instituttet med afhandlingen "Exhibit Engineering: A new research perspective" inden for museumsdidaktik med særlig henblik på biologi.

Hendes væsentligste opgave bliver at videreføre og bidrage til den eksisterende forskning indenfor naturfagsformidling i museer og andre uformelle læringsmiljøer. En vigtig forudsætning er, at grundlaget for forskningen er til stede - dermed bliver det en vigtig opgave at styrke båndene til andre forskningsmiljøer i dette felt, både lokalt, nationalt og internationalt.

Marianne, der pt. er ansat som videnskabelige assistent ved instituttet, ser frem til både nye og velkendte undervisnings- og forskningsopgaver:

"Spændende områder er for mig for eksempel design af museumsudstillinger og andre læringsmiljøer, fx Web-baserede spil. Jeg vil også fortsætte med at sammenligne biologididaktik i formelle undervisningssammenhænge og uformelle formidlingssammenhænge. Endelig deltager jeg i et tværfagligt samarbejde, som har til formål at undersøge fællestrækkene i den læring der sker i henholdsvis laboratorieøvelser, museumsbesøg, og feltarbejde."