11. marts 2010

Nyt speciale om Logiske strukturer i matematisk analyse på gymnasieniveau udgivet i IND's studenterserie

I IND's studenterserie er der i februar udkommet et speciale med titlen:

Logiske strukturer i matematisk analyse på gymnasieniveau 
Et forløb om kvantorer og ε-δ-definition af grænseværdi

Forfatteren er Signe Ougaard, der med specialet har opnået cand.scient-graden i matematik.

I specialet anfører Signe, at grænseværdier er et emne der giver anledning til en del problemer hos eleverne. Dette bunder delvis i at der i undervisningen bliver et brud mellem grænseværdiers algebra, hvor teoridelen bliver undertrykt, og grænseværdiers topologi, hvor der mangler en praksisblok.

I specialet følger forfatteren op på tidligere undersøgelser af elevers vanskeligheder ved at undervise en 3.g klasse i ε-δ-defin­i­tionen af grænseværdi. Hun søger at bygge bro mellem grænseværdiers algebra og topologi ved  at skabe en praksisblok for topologien, der samtidig kan bidrage med en teoriblok for algebraen.

Specialet, der indeholder empiriske undersøgelser i klassen, konkluderer, at det var svært for eleverne, men med den afsatte tid og det lille antal elever, var det svært at konkludere noget entydigt fra forløbet.

Specialet kan ses under IND's studenterserie.