22. december 2010

IND's skriftserie nr. 19: Exibit Engineering - A new research perspective

Marianne F. Mortensens ph.d.-afhandling,  Exibit Engineering - A new research perspective, er nu blevet udgivet i IND's skriftserie. Afhandlingen blev forsvaret i august 2010. 

Med denne udgivelse er lay-out og trykkeform for skriftserien samtidigt ændret. Skriftserien trykkes nu fleksibelt med "print on demand" og kan bestilles via Lulu.com. Pdf.-versioner af skriftserien kan som sædvanlig downloades gratis. Læs mere på skriftseriens hjemmeside: