12. maj 2010

Nyt efteruddannelseskursus: Videnskabsformidling med nye medier

  • Hvordan kan ny forskning og videnskab formidles på nye måder der engagerer målgruppen?
  • Hvad kendetegner nutidens videnskab, og hvad betyder det for formidlingen?
  • Hvordan kan interaktive tekster og grafikker, streaming af video og lyd, digitale spil, wikis og sociale medier skabe spændende og engagerende formidling?

Nyt efteruddannelseskursus stiller skarpt på kombinationen af videnskabsformidling og nye elektroniske medier som sociale og interaktive hjemmesider, spil og online video.

Kurset udbydes af Institut for Naturfagenes Didaktik til afholdelse sep.-dec. 2010. Tilmelding senest 23. juni 2010.

Målgruppen for kurset er alle, som arbejder med faglig formidling i organisationer eller den offentlige eller private sektor. Kurset retter sig mod formidlere og kommunikationsansatte som ønsker at opkvalificere sig dels i forhold til formidling af forskning, videnskab og andre vidensintensive områder og dels i forhold til brug af nye medier. Kurset vil være stedet hvor du udvikler din kommunikationsstrategiske kompetence til at planlægge og gennemføre professionel formidling som både indeholder et højt niveau af viden og benytter nye medier. Og det er også stedet hvor du udvider dit netværk til andre professionelle.

Hvorfor dette kursus nu? 

Det er blevet stadig vigtigere for vidensproducerende institutioner og virksomheder at kunne tilpasse sig nye krav til formidling. Man skal kunne kommunikere sin viden og sine budskaber bredt via et varierende udbud af medieplatforme og være i stand til at vælge den rette form og det rette indhold til den rette målgruppe. Og man skal kunne inddrage befolkningen ikke blot som passive modtagere af viden men også som aktive brugere og medproducenter. Det handler i dag ikke bare om at producere mere formidling, men snarere om at kunne vælge de formidlingsformer der er mest effektive i forhold til formålet. Dette kursus vil give den professionelle formidler de nødvendige redskaber til at kunne gå foran på arbejdspladsen og bringe formidlingen på forkant med de nye teknologiske muligheder.