23. februar 2011

IND's skriftserie nr. 20: The Anthropological Theory of the Didactical

I dette nummer af IND's skriftserie præsenteres en række artikler, som er resultatet af et ph.d.-kursus afholdt i København i 2010 i perioden fra januar til juni. Målet med kurset var at introducere en ny spændende retning i uddannelsesforskning: den antropologiske teori om det didaktiske, som blev grundlagt af den franske didaktiker Yves Chevallard (jf. 1985). Selvom teoriens sigte er udviklet og ekspanderet gennem de sidste år (jf. Bosch & Gascón, 2006), er dens grundpille stadig den samme, nemlig det institutionelle perspektiv på viden. Det vil sige at teorien sigter på at studere menneskelig praksis og diskurs som fænomener, der er stærk knyttet til de institutioner der omgiver, afstedkommer og begrænser dem.

Download pdf-fil eller køb print-on-demand: www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/2011-20-ATD-course/