1. august 2011

Ane Nina Ethelberg ph.d.-studerende ved IND

Ane Nina Ethelberg er den 28. april 2011 begyndt på IND, hvor hun skal gennemføre den anden halvdel af sit ph.d.-forløb. Hun arbejder med museumsdidaktik med særligt fokus på, hvilke forestillinger lærere gør sig om, hvad et besøg på Experimentariet skal bidrage med i et undervisningsforløb, og ikke mindst hvilken rolle opstillingerne er tænkt at skulle udfylde. For at undersøge det har Ane fulgt undervisningsforløb fra to københavnske folkeskoler, hvor der indgik et besøg på Experimentarium. Projektet gennemføres i samarbejde med Experimentarium som en erhvervs-ph.d.-ansættelse. På Experimentarium er Morten Busch vejleder, mens Marianne Foss Mortensen og Lars Ulriksen er vejledere på IND.