25. marts 2011

Ane Jensen ny erhvervs-ph.d.-studerende

Ane JensenDansk Naturvidenskabsformidling (DNF) har med støtte fra Lundbeckfonden ansat cand.scient. Ane Jensen i et treårigt Erhvervs-ph.d.-stipendiat i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, hvor Ane dermed bliver indskrevet.

Ane skal forske i "Naturfaglige kulturer i kommunal uddannelsesudvikling", bl.a. baseret på DSF's mangeårige erfaringer med udvikling af Science-kommuner.

Ane har siden efteråret 2010 været ansat som projektmedarbejder ved IND. På IND glæder vi os over ansættelsen og ser frem til at samarbejde med Ane og DNF.