31. januar 2011

DUNk2011: Se program og foreslå symposieindhold

Dansk Universitetspædagogisk Netværks konference i 2011 afholdes 30.-31. maj med temaet: "Udvikling af undervisning - rammer, barrierer og muligheder"

Konferencehjemmesiden, www.ind.ku.dk/dunk, er nu åben, og her kan du læse mere om programmet.

Bemærk at man frem til 28. februar kan indmelde forslag til oplæg/indhold i de parallelle symposier.

Konferencens formål er at deltagerne får inspiration og gode anvendelige ideer til selv at bidrage til undervisningsudvikling på egne institutioner fra den position de nu har, hvad enten det er på individuelt niveau (undervisere), institut- eller gruppeniveau (studieledere, institutledelse, konsulenter) eller institutionelt niveau (ledelse, konsulenter mv.).