4. april 2011

Tilmelding til DUN-konferencen 2011

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholder dette års konference 30.-31. maj i Byggecentrum, Middelfart.

Konferencens formål er at deltagerne får inspiration og gode anvendelige ideer til selv at bidrage til undervisningsudvikling på egne institutioner fra den position de nu har, hvad enten det er på individuelt niveau (undervisere), institut- eller gruppeniveau (studieledere, institutledelse, konsulenter) eller institutionelt niveau (ledelse, konsulenter mv.).

Konferencens indhold bliver en blanding af plenumoplæg, symposier og workshopper - se program. Se også indhold i symposierne.

Download flyer til udprint og uddeling om konferencen.

Læs mere om Dansk Universitetspædagogisk Netværk på www.dun-net.dk


Baggrunden for temaet er vores oplevelse af at der er masser af god vilje til undervisningsudvikling men at det ofte strander på en overbevisning om visse barrierer som ikke kan overvindes. Vi ønsker at afholde konferencen i en kritisk, men positiv ånd hvor vi får klarlagt barrierer og muligheder mhp. at kunne dele erfaringer og udvikle nye måder at skabe udvikling af universitetsundervisning.

Målgruppen for konferencen er universitetsundervisere der har ønske om at få input til at kunne udvikle egen undervisning samt andre der har som del af deres ansættelse at bidrage til udvikling af undervisning, dvs. ansatte i fagdidaktiske stillinger, universitetspædagogiske enheder og andre støttefunktioner samt naturligvis studieledere, undervisningsledere og ledelsen i øvrigt.