15. juni 2011

Hvidbog om udvikling af universitetsundervisning

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin årlige konference i 2011 den 30.-31. maj med temaet "Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder".

På konferencen arbejdede ca. 100 personer fra alle niveauer i universitetsverdenen på at beskrive hvordan vi kan skabe bedre udvikling af universitetsundervisning.

For at fastholde beskrivelser af udfordringer og forslag til tiltag har en forfattergruppe umiddelbart efter konferencen skrevet en hvidbog om udvikling af universitetsundervisning, udgivet 15. juni 2011 i IND's skriftserie.

Formålet med hvidbogen er at kvalificere diskussionen af hvordan vi forbedrer vores universitetsuddannelser i Danmark gennem udvikling. Vi håber de beskrevne udfordringer og forslag til tiltag kan bidrage til dette.

Læs mere om konferencen på www.ind.ku.dk/dunk.

IND’s skriftserie nr. 22/2011: Udvikling af universitetsundervisning – rammer, barrierer og muligheder