23. maj 2011

Indvielsesfest i Observatoriebygningen

Institut for Naturfagenes Didaktik, Center for Science Didaktik og Dansk Naturvidenskabsformidling er flyttet sammen i Københavns Universitets smukke gamle observatoriebygning ved Botanisk Have i København.

Dette fejres i dag med en indvielsesfest idag for det nye spændende, faglige bofællesskab kl. 13.30-16.00.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen vil holde indvielsestalen kl. 14.00.

Dernæst fagligt inspirerende oplæg ved Anders Isnes, leder af Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.

Et nyt fagligt fællesskab på tværs af institutioner

De tre organisationer beholder naturligvis deres selvstændige virke og vil samtidig opnå store fordele ved at bo sammen dør om dør. Tilsammen har de mange medarbejdere stor erfaring og indsigt i både didaktisk forskning, projektudvikling og gennemførelse af events. Det nye faglige fællesskab repræsenterer derfor en stærk kobling af teori og praksis inden for det naturvidenskabelige og science-didaktiske felt.

"Vi er gået sammen for at styrke forbindelsen mellem forskning, formidling og undervisning i naturfagene, blandt andet til glæde for folkeskolen og læreruddannelse", siger Jens Dolin, der er institutleder for Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Inden for naturvidenskab står vi med massive udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af kandidater hele vejen igennem udannelsessystemet. En udfordring både Dansk Naturvidenskabsformidling (DNF), Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) og Center for Science Didaktik (CSD) er optaget af fra forskellige vinkler. Nu flytter institutionerne sammen i Observatoriebygningen i Botanisk Have, og med det fælles afsæt har vi givet os selv en fælles udfordring i at fine nye veje til at vende udviklingen.

At samle DNF, IND og CSD giver en slagkraft og nogle muligheder for at tænke i mere koordinerede forsknings og udviklingsindsatser der hurtigere kan integreres, følges op på og optimeres i det etablerede udannelsessystem. IND bringer grundforskning om de gymnasielle og universitære uddannelser til fællesskabet. DNF formår at begejstre og udvikle alternative måder at fange børn og unges interesse for naturvidenskab på. CSD kommer med udvikling og forsknings linket mellem universiteter (KU-Science og AU-DPU) og professionsuddannelserne (UCC og Metropol) og bringer på den måde grundskoleforskningen samt KVU og MVU udannelserne med ind i bofællesskabet.

  • Her kan forskningen finde en formidlingsform som er frisk og målrettet, og her kan formidlingen sikres en forskningsforankring.
  • Her kan den naturvidenskabelige frontforskning forbindes med gymnasieundervisning og læreruddannelse, og her kan naturfagsdidaktisk grundforskning komme på arbejde i mange forskellige undervisningssammenhænge.
  • Her kan der forskes i problemfelter inden for naturfagene som går på tværs af institutioner og niveauer, såsom laboratorieøvelser, samarbejde mellem skoler og det omgivende samfund, it i undervisningen, innovative undervisningsmetoder læreruddannelse osv. - og resultaterne kan bredes ud og nyttiggøres.
  • Og så muliggør bofællesskabet at viden fra den ene institution til den anden kan vandre over madpakkerne, gennem gangene, eller til nogle af de fælles arrangementer vi arrangerer.

Det astronomiske Observatorium på Øster Voldgade 3 blev indviet i 1861 og var centrum for astronomien i mange år, også efter at observationsaktiviteterne flyttede til Brorfelde og siden hen ud af Danmark. Efter at have huset fakultetsadministrationen siden 1996, fik Observatoriet nye indbyggere sommeren 2010 hvor Institut for Naturfagenes Didaktik flyttede ind. Siden er Center for Naturfilosofi og Center for Science Didaktik kommet til, og pr. 1. maj også Dansk Naturvidenskabsformidling.