18. maj 2011

Nyt tilbud om kollegasupervision til KU-ansatte

Vil du have inspiration og sparring til at udvikle din undervisning?

- så er projektet Kollegavejledning en unik chance!

Et nyt projekt under "Den Gode Uddannelse" henvender sig til universitetsundervisere på Københavns Universitet, der gerne vil have inspiration og sparring til at udvikle deres undervisning.

Man står som regel alene med sin undervisning. Den eneste feedback man får er måske de studerendes evalueringer.

Nu har alle KU-undervisere chancen for at få en ligesindet kollega med ind til sin undervisning for at diskutere og udvikle undervisningen efterfølgende. Det er en mulighed for at danne netværk og udveksle erfaringer.

Projektet bygger på en velkendt og gennemprøvet metode, kollegavejledning, som med stor succes bruges på adjunktpædagogikum. Det er sparring i øjenhøjde - fra kolleger - men metoden hjælper til at nå et spadestik dybere end almindelig kollegial snak om undervisning.

Det helt grundlæggende i denne metode er, at man som underviser selv definerer, hvad man gerne vil have feedback på, og det er således ikke en evaluering af underviseren, men sparring til at udvikle sin undervisning på egne præmisser og med udgangspunkt i faktisk undervisning. 

Tilmeldingsfrist er 15. juni 2011.