15. august 2011

Ledige pladser på to ph.d.-kurser om didaktik og uddannelsesforskning

Der er stadig ledige pladser på to ph.d.-kurser udbudt af IND:

Quantitative methods of analysis, measurement and evaluation in science and math educational research

Dette kursus introducerer deltagerne til forskellige teoretiske og praktiske aspekter ved brugen af kvantitative metoder i uddannelsesforskning. Kursussproget er engelsk.

Tilmelding senest: 10. september 2011.

Kursusdatoer: 6.-7. oktober 2011, 17.-18. november 2011 og 20. januar 2012.

Læs mere på den engelske kursusside

Didactics As a Design Science

Dette kursus sigter mod at introducere deltagere til et antal relaterede teoretiske rammer for "design research" indenfor matematik og science didaktik. Det betyder at man undersøger specifikke hypoteser om undervisning ved udformning, observation og analyse af specifikke "design" af undervisning. Undervisning kan selvsagt ikke "designes" som et fly eller en kemisk proces, så begrebet "didaktisk design" er i sig selv ikke generel og betyder forskellige ting i forskellige sammenhænge. Kursussproget er engelsk.

Tilmelding senest 1. september 2011.

Kursusdatoer: 26.-27. September, 31. oktober-1. november og 8.-9. december 2011.

Læs mere om kurset på den engelske kursusside.