12. juni 2011

Ph.d.-kursus: Didactics As a Design Science

Dette kursus sigter mod at introducere deltagere til et antal relaterede teoretiske rammer for ‘design research' indenfor matematik og science didaktik. Det betyder at man undersøger specifikke hypoteser om undervisning ved udformning, observation og analyse af specifikke 'design' af undervisning. Undervisning kan selvsagt ikke 'designes' som et fly eller en kemisk proces, så begrebet 'didaktisk design' er i sig selv ikke generel og betyder forskellige ting i forskellige sammenhænge.

Kursussproget er engelsk. Tilmelding senest 1. september 2011

Kursusdatoer: 26.-27. September, 31. oktober-1. november og 8.-9. december 2011.

Læs mere om kurset her: www.ind.ku.dk/dads