10. juni 2011

Ledige professor MSO stillinger inden for udvikling af uddannelse og undervisning

Et antal nye professorater MSO inden for udvikling af uddannelse og undervisning ved Det Naturvidenskabelige Fakultet er blevet annonceret.

Professoraterne skal konkret bidrage til at understøtte udviklingen af uddannelser og undervisning på både fakultets- og institutniveau inden for indsatsområder der er udpeget som centrale i fakultetets delstrategi for uddannelse under "SCIENCE 2013".

Kandidaterne til professoraterne skal leve op til de kriterier og standarder for forsknings­kompetencer, der er almindeligt gældende og ansættes ved et institut ved fakultetet med forskningsopgaver inden for instituttets fagområde. Men samtidig forventes kandidaterne at have særlige kompetencer og erfaringer indenfor udvikling af uddannelse og undervisning, som kvalificerer dem til at kunne gøre en særlig indsats inden for det felt.