18. august 2011

Fire mio. kroner til projekt om læreruddannelse

Lundbeck-fonden har bevilget 4 mio. kr. til et fireårigt forsknings- og udviklingsprojekt om uddannelse af lærere i de naturvidenskabelige fag til folkeskolens ældste klasser.

Projektet fokuserer dels på at styrke liniefagene matematik, fysik/kemi, biologi og geografi og disse fags indbyrdes samspil, dels på at styrke praktikdelen af læreruddannelsen gennem efteruddannelse af praktiklærerne og anvendelse af lektionsstudieformatet til at styrke sammenhæng mellem praktik og teoretisk uddannelse.

Projektet vil også indebære nye former for pædagogisk, fagligt og fagdidaktisk samarbejde mellem praktiklærere, undervisere fra læreruddannelsen og undervisere fra universiteterne.

Projektet udføres af et konsortium bestående af Københavns Universitet (Institut for Naturfagenes Didaktik), Århus Universitet (DPU), University College Metropol og University College Copenhagen, og koordineres af Center for Science Didaktik.

Fra IND deltager bl.a. prof. Carl Winsløw som kan kontaktes for yderligere information.