5. maj 2011

Ny publikation om forskningsbaseret undervisning

I dette nummer af IND's skriftserie udgives proceedings fra sidste års majkonference i naturvidenskabsdidaktik København, 18-19. maj 2010, som havde temaet "Forksningsbaseret undervisning". 

"Forskningsbaseret undervisning" bruges ofte som nøglebegreb for kvalitet i universitetsuddannelser. Tilsvarende er der i professionsuddannelserne et krav om at uddannelserne er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for den enkelte uddannelse. Men hvad ligger der dybest set i disse begreber om "forskningsbaseret undervisning" og "forskningsrelateret undervisning", hvad er forskellen på begreberne, og hvilken betydning har disse krav egentligt for de studerendes læring?

Download teksten eller køb som print on demand:
IND's skriftserie nr. 21: Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer