16. august 2011

Nye specialer fra IND

Der er udgivet en række nye specialer i IND's studenterserie:

  • Trigonometriske funktioner i en gymnasial kontekst. Nr. 25. Jonathan Barrett, august 2011.
  • Matematik for Sjov. Nr. 24. Line Kabell Nielsen, august 2011.
  • Using touch-tables and inquiry methods to attract and engage visitors. Nr. 23. Sarah Elisabeth Klein, Februar 2011.
  • Designing and implementing an engaging learning experience about the electric sense of sharks for the visitors of Danmarks Akvarium. Nr. 22. Therese Røndum Frederiksen, juni 2011.
  • Tosprogede elever og matematik i gymnasiet. Nr. 21. Servet Dönmez, maj 2011

Læs mere og download specialerne på www.ind.ku.dk/publikationer/studenterserien/.