9. juni 2011

Ph.d.-kursus: Writer Development

Dette kursus er for ph.d.-studerende som ønsker en bedre forståelse af dem selv som forfattere af engelske tekster. Kurset gør deltagerne i stand til at styre deres skriveproces og feedback-behov.

Kurset foregår som internat over to omgange i efteråret 2011. Tilmeldingsfrist er torsdag 1. september 2011.