12. januar 2012

Seks professorer MSO inden for udvikling af uddannelse og undervisning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har fra årsskiftet fået seks professorer inden for udvikling af uddannelse og undervisning. Mere end 20 interne og eksterne og herunder både danskere og udlændinge søgte stillingerne.

Professoraterne skal bidrage til at understøtte udviklingen af uddannelser og undervisning på både fakultets- og institutniveau.

De seks professorer ansættes ved et institut ved SCIENCE med forsknings­opgaver inden for instituttets fagområde. Men samtidig har de særlige kompetencer og erfaringer indenfor udvikling af uddannelse og undervisning, som kvalificerer dem til at kunne gøre en særlig indsats inden for det felt.

Dette sker i tæt samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik.