29. juni 2012

IND vinder EU-bevilling på 30 mio. kr.

Institut for Naturfagenes Didaktik har vundet kampen om den hidtil største regulære forskningsbevilling fra EU inden for naturfagsdidaktik på 4 milioner Euro.

IND er koordinator for det fireårige forskningsprojekt der skal arbejde med nye måder at evaluere undervisning og læring af naturvidenskab og matematik. Projektet skal udvikle og afprøve forskellige evalueringsformer for at finde mulige koblinger af formativ og summativ brug af evaluering.

Et af formålene er at blive bedre i stand til at indfange mere avancerede proceskompetencer for at fremme læring af disse og for at kunne evaluere dem mere validt end man kan i dag.

Projektet gennemføres at et konsortium af 10 europæiske forskningsinstitutioner med IND's institutleder, Jens Dolin, som koordinator for projektet.

Forskningsprojektet der går under navnet ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education), skal undersøge formative og summative evalueringsmetoder (assessment) som kan understøtte og forbedre undersøgelsesbaserede (inquiry-based) tilgange til undervisning i naturfagene, teknologi og matematik i Europa.

Baseret på en analyse af viden om summativ og formativ evaluering af viden, kompetencer og holdninger og en analyse af europæiske uddannelsessystemer vil projektet designe en række kombinerede evalueringsmetoder. Disse metoder vil blive afprøvet i grundskole og gymnasium i forskellige uddannelseskulturer i Europa for at undersøge hvordan man bedst understøtter formativ evaluering relateret til undersøgelsesbaseret undervisning.

Resultaterne herfra vil være et katalog for hvordan man bedst muligt implementerer en evalueringskultur der både har formative og summative tilgange. Kataloget vil blive diskuteret og evalueret af relevante aktører. Projektet vil herudfra formulere anbefalinger og instruktioner for beslutningstagere på både politisk niveau og i uddannelsessystemet og målrettet de forskellige europæiske uddannelsessystemer.