9. august 2012

IND's skriftserie nr. 24: Ph.d.-afhandlingen "Supported by Stories"

IND's skriftserie nr. 24/2012

Ph.d.-afhandling af Mai Murman
I samarbejde med Experimentariet og Institut for Naturfagenes Didaktik

I denne afhandling undersøger jeg, hvordan elever kan bruge fiktive historier i naturfagsundervisningen på skoler og science centre. Det gør jeg ved at designe et narrativt skoleforløb kaldet ”Kejseren der troede sine egne øjne” og undersøge, hvordan eleverne forholder sig til historien som et læringsredskab i naturfag.

I hovedtræk viser afhandlingen elevernes internalisering og eksternalisering af et historie-baseret undervisningsforløb. Min forskning viser, at historien har en særlig ”natur” i undervisningshenseender, hvor de eksisterende strukturer fra undervisningsmiljøet påvirker elevernes opfattelse af den som redskab. Derfor har eleverne ofte en distance til historien, og den er primært i brug, når den introduceres af læreren. Historien udgør en slags ”kontrolleret leg”, der binder undervisningen sammen, og gør den meningsfuld, motiverende og bidrager til indlevelse i undervisningen.

Download eller køb trykt udgave her.