16. oktober 2012

Analyse i Politiken: Sabbatår mindsker risiko for frafald

I en analyse bragt i Dagbladet Politiken 16. okt. beskrives betydningen af sabbatår i forhold til unges frafald fra videregående uddannelse. Konklusionen er at det at have sabbatår giver en lavere risiko for at falde fra en uddannelse inden for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Læs analysen her.

Analysen er skrevet af Lars Ulriksen, Henriette T. Holmegaard og Lene Møller Madsen der alle er forskere ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

De bagvedliggende analyser er en del af IRIS-projektet, som blev finansieret af EU’s 7. rammeprogram.